فيردورا فريكسي VF

فيردورا فريكسي  VF
فيردورا فريكسي  VF
Brand Name
فيردورا فريكسي VF
Country Of Origin
Saudi Arabia
Franchise fees for one unit
45.000 SAR
Royalty fees %Monthly
6 %
Marketing fees %Monthly
3 %
Average costs & investment amount
130.000 SAR